Yksinluistelun testijärjestelmä

Yksinluistelun testijärjestelmä koostuu kahdesta osasta – Perustesteistä ja Elementtitesteistä. Perustestejä on 5 ja elementtitestitasoja 6. Testitaso määrittelee kilpailusarjan, jossa luistelija saa kilpailla. Perustesteillä testataan luistelijan perusluistelutaitoa, askeleita ja liukuja ja suorittaminen perustuu ikäajatukseen. Testattavia asioita ovat kuviot eteen/taakse ja ulos/sisään: kaaret ja kaarenvaihdot, kolmoset, kaksoiskolmoset, vastakolmoset, käänteet, vastakäänteet ja silmukat, sirklaukset eri suuntiin eri vaikeustasojen askeleet/askelsarjat ja perusvaakaliu’uista vaativimpiin liukuihin. Perustestejä suoritetaan testitilaisuuksissa, kun se seuralle/alueelle parhaiten aikataulullisesti sopii. Perustestit muuttuvat kaudesta 2020-2021, jolloin perustestitasoja on 6. Uusia perustestejä voi suorittaa 2.3.2020 alkaen.

Elementtitesteissä luistelijan on suoritettava määritellyt elementit, hypyt ja piruetit, joko STLL:n alaisessa valinta- tai loppukilpailussa, SM-kilpailussa, ISU:n kalenterin kansainvälisessä kilpailussa (ei InterClub/alue/kutsukilpailussa), STLL kilpailukalenterin merkittyissä kilpailuissa tai erillisessä testitilaisuudessa.

Kilpaillakseen tintit, minit, taitajat, alue-, aikuisten ja B-silmut sarjassa tai noviisien sarjassa, ei tarvitse suorittaa minkään tason perus- tai elementtitestiä. Noviisit, jotka tavoittelevat valtakunnallista kulta/hopeafinaalipaikkaa 2019-2020 ja on kuitenkin oltava niin sanoituissa SB-kilpailuissa (Season best) sekä perus- että elementtitesti 2 suoritettuna. Kilpaillakseen muissa sarjoissa on suoritettava perustesti,
kaudella 2019-20

 

KilpailusarjaVaadittu testitaso, PT (vanha/uusi)Vaadittu testitaso ET
B-silmuihinPerustesti vanha 1 / uusi 1 (ei pakollinen*)Elementtitesti 1
A-silmuihinPerustesti vanha 2 / uusi 2Elementtitesti 2
DebytantteihinPerustesti vanha 2 / uusi 3Elementtitesti D3
Kansallisiin noviiseihinPerustesti vanha 2 / uusi 2 (ei pakollinen*)Elementtitesti 2
SM-noviiseihinPerustesti vanha 3 / uusi 4Elementtitesti 4
Kansallisiin junioreihinPerustesti vanha 3 / uusi 4Elementtitesti 3
Kansallisiin senioreihinPerustesti vanha 3 / uusi 4Elementtitesti 3
SM-junioritPerustesti vanha 4 / uusi 5Elementtitesti 5
SM-senioreihinPerustesti vanha 4 / uusi 5Elementtitesti 6

 

*Mikäli tähtää seuraavaan sarjaan täytyy olla suoritettuna kaikki alemmat perustestit.

Lisätietoja: STLL YL testit

Kaikki kilpailusarjat ja YL testit: YL testikaavio + sarjat