Maksusäännöt

Maksusäännöt

Voimassa 29.7.2021 alkaen

Nämä säännöt korvaavat kaikki mahdolliset aiemmat suulliset tai kirjalliset ohjeet.

Luistelu- ja jäsenmaksu

 • Lohjan Taitoluistelijat ry laskuttaa luistelijalta seuran jäsenmaksun (30€), sekä kausimaksun. Jäsenmaksu on voimassa seuran toimintakauden ajan vuosittain 1.6.-31.5.
 • Kilparyhmien luistelijat ovat sitoutuneet kauden alussa koko vuodeksi ja  maksavat kausimaksun kuukausierissä ( 11 kuukautta).
 • Luistelukoulun ja harrasteryhmien kausimaksu maksetaan kahdessa erässä, sykyllä ja alkuvuodesta. 
 • Luistelijan aloittaessa luistelukoulussa tai harrasteryhmässä kesken lukukauden, määräytyy maksu tapauskohtaisesti.
 • Luistelijan siirtyessä kesken kauden luistelukoulusta tai harrasteryhmästä kilparyhmään, määräytyy hinta tapauskohtaisesti.
 • Luistelijan siirtyessä kilparyhmästä toiseen kesken kauden, laskutetaan seuraavan kuukauden alusta uuden ryhmän mukaista maksua.

Kilpailukulut

Kilpailuista aiheutuneet kulut jaetaan luistelijan ja seuran kesken seuraavasti:

 • luistelija(t) maksavat omat ja valmentajan matkakulut, sekä mahdolliset majoituskulut
 • seura veloittaa luistelijalta kilpailun osallistumis- ja tuomarikulut
 • 1.12.2019 alkaen laskutetaan tintit-sarjan luistelijoilta 50,00 euroa/kilpailu ja muilta tähtisarjojen kilpailijoilta 60,00 euroa/kilpailu (sisältää valmennuksen kulut). ISU-sarjojen kilpailumaksut toteutuneiden kulujen mukaan.

Muut maksut

 • kilpailevien luistelijoiden on itse hankittava vuosittain kilpailulisenssi Suomen Taitoluisteluliitosta. 
 • luistelija vastaa itse kilpailuohjelman suunnittelu-, koreografi- ja musiikkikustannuksista. 

Ohjeita maksamiseen

 • laskutus tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostitse
 • laskut tulee maksaa laskun eräpäivään mennessä
 • käytäthän maksaessasi laskun viitenumeroa
 • erääntyneistä laskuista tulee muistustus Finvoicer oy:ltä, joka siirtää maksamattomat  saatavat perintään.
 • kausimaksujen maksujärjestelyjen osalta pyydämme ottamaan yhteyttä Finvoiceriin
 • kausimaksujen laiminlyönti estää luistelijan osallistumisen harjoituksiin, leirille ja kilpailuihin

Poissaolot

 • Poissaolosta sairauden takia myönnetään hyvitystä omavastuuajan ylittävältä ajalta. Omavastuuaika on 2 viikkoa. Loma-ajat eivät ole sairauden omavastuu aikaa.
 • Hyvitys voidaan myöntää, kun luistelija toimittaa lääkärintodistuken josta käy ilmi harjoitelukiellon alkamis- ja loppumisaika. Lääkärintodistus lähetetään osoitteisiin lohjan taitoluistelijat@gmail.com sekä lt.rahastonhoitaja@gmail.com
 • Jos lasku on ehditty lähettää, lasketaan omavastuuajan jälkeisten harjoituspäivien määrä ja ne hyvitetään. Hyvitettävästä summasta vähennetään 15 euron toimistomaksu.
 • Omavastuuaika kattaa saman sairauden takia aiheutuvan uuden poissaolon mikäli uusi poissaolo alkaa 14 vuorokauden aikana edellisen harjoituskiellon päättymisestä.
 • Maksuhyvitystä ei myönnetä osittaisesta poissaolosta esim. hyppykielto

Luistelun lopettaminen

 • Luistelun lopettamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti lopettamisilmoituksella.
 • Mikäli luistelija lopettaa ryhmässä kesken kauden, ei jo maksettuja kausimaksuja palauteta.
 • Mikäli kausi keskeytyy korona-rajoitusten takia
  Harrastaja ja luistelukoulu:maksettuja kausimaksuja ei palauteta. Seura pyrkii järjestämään korvaavat harjoitukset mahdollisuuksien mukaan.
  Kilparyhmät: maksujen suuruus päätetään rajoituskohtaisesti.
 • Luistelijan huoltaja tai täysi-ikäinen luistelija voi halutessaan anoa kirjallisesti hyvitystä jäljellä olevan kauden maksuista. Hallitus myöntää hyvityksiä tapauskohtaisesta.
 • Kilparyhmien osalta luistelijan lopettaessa kesken kauden, veloitetaan maksu irtisanomiskuukaudelta sekä kahdelta seuraavalta kuukaudelta.