Luistelukoulu

HUOM! Syksyllä 2019 kurssin hinta on 25,00 euroa!

 

Ensimmäinen kerta on to 24.10.

 

Lohjan Taitoluistelijoiden luistelijan polulla eteneminen perustuu opittuihin liikkeisiin ja tähtidiplomien suorittamiseen. Luistelijan ryhmä määräytyy haluttujen harjoituskertojen ja suoritettavan tähtidiplomitason perusteella. Luistelijan on edistyessään mahdollista siirtyä seuraavaan ryhmään myös kesken kauden. 

Tähtidiplomit

 

 • antavat luistelukoululaisille ja heidän perheilleen palautetta oppimisesta
 • antavat luistelukouluohjaajille työkalun opetuksen suunnitteluun ja itse opettamistyöhön: mitä opetan, miten ja missä järjestyksessä
 • ovat hauskoja ja kannustavia
 • ovat tasapuolisia: kaikki luistelukoululaiset saavat näyttää taitojaan ja kaikki saavat diplomin. Toteutus pyritään tekemään ilman kilpailuhenkeä.
 • diplomit ja muut tarvittavat tiedostot ovat seurojen käytössä ilmaiseksi
 • Tähtidiplomitasot ja -liikkeet
  • tasoja on 8, taso 1 on helpoin ja taso 8 vaikein
  • jokaisella tasolla on 7 liikettä
  • tasosta pääsee läpi, jos suorittaa puhtaasti 5 liikettä seitsemästä
  • kaikki saavat ohjaajan täyttämän diplomin. Diplomissa kerrotaan, onko tasosta päässyt läpi vai suorittaako seuraavalla kerralla samaa tasoa.
  • ohjaaja kirjaa ylös syksyn alussa ryhmälleen tason/tasot kauden tavoitteeksi: uusille luistelukoululaisille aloitustaso määritellään kauden alun taitojen perusteella. Jatkavien luistelukoululaisten seuraava suoritustaso määräytyy edellisen kauden tulosten perustella