Luistelukoulu

 

Lohjan Taitoluistelijoiden luistelijan polulla eteneminen perustuu opittuihin liikkeisiin ja tähtidiplomien suorittamiseen. Luistelijan ryhmä määräytyy haluttujen harjoituskertojen ja suoritettavan tähtidiplomitason perusteella. Luistelijan on edistyessään mahdollista siirtyä seuraavaan ryhmään myös kesken kauden. 

Tähtidiplomit

 

 • antavat luistelukoululaisille ja heidän perheilleen palautetta oppimisesta
 • antavat luistelukouluohjaajille työkalun opetuksen suunnitteluun ja itse opettamistyöhön
 • ovat hauskoja ja kannustavia
 • ovat tasapuolisia: kaikki luistelukoululaiset saavat näyttää taitojaan ja kaikki saavat diplomin
 • Tähtidiplomitasot ja -liikkeet
  • tasoja on 8, taso 1 on helpoin ja taso 8 vaikein
  • jokaisella tasolla on 7 liikettä
  • tasosta pääsee läpi, jos suorittaa puhtaasti 5 liikettä seitsemästä
  • kaikki saavat ohjaajan täyttämän diplomin. Diplomissa kerrotaan, onko tasosta päässyt läpi vai suorittaako seuraavalla kerralla samaa tasoa
  • Uusille luistelijoille aloitustaso määritellään kauden alun taitojen perusteella. Jatkavien luistelijoiden seuraava suoritustaso määräytyy edellisen suorituksen perusteella