Kehonhallinta

Kehonhallinta

 

Kehonhallinta tarkoittaa kehon asentojen ja liikkeiden hallintaa.

Liikkeiden säätely perustuu useiden aistijärjestelmien sekä hermo-lihasjärjestelmän yhteistoimintaan. Myös aikaisemmat kokemukset sekä kyky ennakoida ja reagoida tilanteisiin vaikuttavat suorituksen lopputulokseen.

Hyvässä kehonhallinnassa toiminta näyttäytyy tarkoituksenmukaisina ja turvallisina liikesuorituksina.

Turvallisissa liikesuorituksissa liikkeet suoritetaan hallituilla liikeradoilla ja -laajuuksilla siten, ettei kudoksia virheellisesti kuormittavia voimia pääse syntymään. Tätä kautta ehkäistään urheilussa syntyviä vammoja ja pidetään harjoittelu turvallisena.

Harjoituksissa tehtävien vaativuus kasvaa sitä mukaan, kun luistelijoiden kehonhallinta, sekä muut kyvyt kehittyvät.

Tasapaino- ja kehonhallintatehtäviä

Eläinjoogaa, Innostun liikkumaan, youtubevideot

 

Lihaskunto

 

Nuoremmilla luistelijoilla ei erikseen harjoiteta lihaksia, eikä tarkoituksella harjoituteta voimaharjoitteita. Heidän lihakset kuitenkin kehittyvät ja voimistuvat muun harjoittelun yhteydessä.

Lähes kaikissa motoriikka-harjoitteissa tulee harjoiteltua myös eri lihasten voimaominaisuuksia hyppelyiden, pitojen, käsillä kävelyn, sekä muiden erilaisten liikkumismuotojen yhteydessä.

Myöskään kestävyysharjoittelua ei pienillä urheilijoilla teetetä. Lapsi on luonnostaan liikkuvainen ja erilaiset pelit ja kisailut pihalla ovat tapeeksi kestävyysliikuntaa pienelle ihmiselle.